AVUSTRALYA VİZESİ | Aller Tour

AVUSTRALYA VİZESİ


Avustralya Vizesi için kişinin şahsen başvuruda bulunmasına gerek yoktur. Elektronik vize uygulamasına tabi olan Avustralya vizesi için evraklarınızın asıllarına ihtiyaç yoktur. Sadece taranmış dokümanlar ile pasaportun aslına bile gerek olmadan Avustralya vizesine başvuruda bulunabilirsiniz. İşlem süresi 2 ile 7 iş günü arasında değişmektedir. Avustralya vizesi için işlemler elektronik ortamda online olarak yürütülür. Çalışma durumunuza uygun olan evrak listesi ve fiyat teklifleri konusunda bize telefonla ulaşabilirsiniz

60 yaş üstü ve bazı özel durumlarda, elçiliğin anlaşmalı doktorları tarafından muayene olmanız istenebilir.

Avustralya vizeniz başvuru formunda belirtmiş olduğunuz e mail adresinize Avustralya elçiliği tarafından gönderilmektedir.

avustralya vizesi

Konsolosluk randevu sistemi ile başvuru almaktadır.

Pasaport

Avustralya Aile/Arkadaş Ziyaretçi Vizesi başvurusu için pasaportta aranan şartlar; Avustralya seyahatinden dönüş tarihi sonrası en az 6 ay geçerlilik süresine sahip olmalıdır. Pasaporta vize basılabilmesi için en az 2 boş sayfanın bulunması gereklidir. 10 yıldan eski tarihe sahip olmamalıdır.

Pasaportun aslı ve kimlik sayfasının fotokopisi birlikte sunulmalıdır.

Varsa, daha önceki seyahatlere ait başka ülkelerin vize etiketlerinin ve giriş-çıkış damgalarının fotokopileri.

Biometrik Fotoğraf

Avustralya Aile  /Arkadaş Ziyaretçi Vizesi başvurusu için gerekli olan fotoğrafın standartları; 2 adet, 35 x 45 mm ölçülerinde, güncel çekilmiş, arka fonu krem veya gri renkli olması gereklidir. Fotoğrafta, başın saçın üst bölümünden boyna kadar olan bütün kısmı görünmeli ve tepeden çeneye kadar baş 29 mm x 34 mm aralığına uygun şekilde konumlanmalıdır. Başın duruşu, bakış yönünün kameraya dönük ve mimiksiz oluşu fotoğrafın geçerliliği için çok önemlidir.

Dini sebepler haricinde başı örten şapka, bere gibi aksesuarlar kullanılmamalı, yüz hatlarının tamamı başörtüsü tarafından gölgelenmeyecek şekilde görünür olmalıdır.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Avustralya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize işlemlerinde bulunacak kişi adına; güncel tarihli, aile bireylerini ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği. Orijinal ve noter tasdikli. Kişilerin olayları bölümünde düşünceler kısmı ile beraber.

Avustralya Aile/Arkadaş Ziyareti Vize Davetiyesi

Avustralya’da ziyaret edilecek olan akrabalardan/arkadaştan gelecek Davetiye: kişisel bilgileri, iletişim bilgileri, kişi ile yakınlık derecesi, seyahatin nedeni, seyahat süresi ve Avustralya’yı ne zaman terk edeceği gibi bilgileri içermelidir.

Davet eden kişinin Kimlik Kartı, Oturum Kartı fotokopisi davetiyeye  eklenmelidir.

avustralya vizesi

 Finansal Durumu Gösterir Belgeler

Avustralya Konsolosluğu/Elçiliği, Avustralya seyahat masrafları karşılığı bakiyenin banka hesabında teminat olarak; başvuru sahibinin şahsi banka hesabında Euro/TL veya USD karşılığını görmelidir.

Avustralya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.

Avustralya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Ayrıca, Avustralya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.

 

İş/Mesleki Duruma İlişkin Belgeler

Avustralya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi başvuru işlemlerinde bulunan kimselerin bağlı bulundukları Kurum/Şirket çalıştıklarını gösterir belgeler; SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü 

Avustralya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibi Çalışan ise; Kurum/Şirket yetkilisi tarafından, antetli kağıda yazılmış, İzin Onayı- görevi, izin süresi ve işe devam taahhüdünü içermelidir. Belgede, şirketin iletişim bilgileri, yetkili kişinin isim ve pozisyonu, imzası ve kaşesi ile birlikte hazırlanmalıdır.

Avustralya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibi Şirket Sahibi ise; Şirketinin antetli kağıdına, şirketinin faaliyet bilgileri içeren, seyahat amacını ve şirketteki pozisyonunu anlatan bir dilekçe olmalıdır. İmza ve kaşeli. BAĞ-KUR numarası bildirilmeli.

Avustralya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibi Öğrenci İse; Güncel tarihli Öğrenci Belgesi  aslı. Avustralya seyahatine sponsor olan ebeveyninden, seyahatin detaylarını ve seyahatin tüm masraflarının karşılandığına dair bir dilekçe alınmalıdır. Öğrenciye sponsor olan ebeveynin iş evrakları ve ekonomik durumu da dilekçeye eklenmelidir.

 

avustralya vizesi

 

Öğrenci reşit değil ise; 3. şahısla Avustralya’ya seyahat ediyorsa; anne ve babadan noter tasdikli İzin Belgesi (Muvafakatname). Avustralya’da kalacakları yeri ve destek vermeyi garantileyen Avustralyalı veliden mektup.  

Avustralya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibi Avukat-Doktor-Eczacı-Diş Hekimi-Mühendis ise; mesleği ile ilgili Oda Kaydı yada Meslek Kimlik Kartı ibraz edilmelidir. 

Avustralya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi için başvuru sahibi Emekli ise; son 3 aylık emekli maaş hesap dökümü ve emeklilik belgesini birlikte sunmalıdır.

Avustralya Aile/Arkadaş Ziyareti Vizesi işlemi için başvuru sahibinin bağlı bulunduğu şirkete ait kurumsal kimliğini belgeleyen evraklar:

Vergi Levhası - şirketin son yıla ait vergi bilgilerini beyan eden bu evrak sunulmalıdır.

Ticaret Odası Kaydı-  3 aydan eski tarihli belgeler kabul edilmemektedir.

DİKKAT!

*Avustralya Konsolosluğu vize başvurusu sırasında Türkçe sunulan belgelerin kopyalarını kabul etmemektedir. Avustralya Konsolosluğu’na müracaat sırasında teslim edilen başvuru dosyasının içinde yer alması gerekli evrakların orijinalleri veya noter tasdikli kopyalarının sunulması önemlidir. Başvuru dosyasında sunulan evrakların; noterden onaylı ve yeminli tercümanlar/mütercimler (Avustralya Tercümanlar ve Mütercimler Ulusal Akreditasyon Kurumu’nca kabul olan-NAATI) tarafından tercüme edilmesi zorunludur. Tercümanın/Mütercimin NAATI Kurumu tarafından onay belgesinin tercümelere eklenmesi gereklidir.

 Sıkça Sorulan Sorular

  1. Avustralya vizesi ne kadar sürede çıkar?

Avustralya Konsolosluğu vize işlem başvurularını 20 iş günü içinde sonuçlandırmaktadır. 

  1. Avustralya Vizesi Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar nelerdir?

  • Avustralya Konsolosluğu randevu alınmadan hiçbir vize başvurusunu kabul etmez.

  • seyahat sebebini, maddi durumu ve ailevi durumu kanıtlayıcı belgelerin eksiksiz bir şekilde sunulduğu başvuru dosyası ile müracaatı dikkate alır, bu yüzden belgelerin eksiksiz olması önemlidir.