LİTVANYA ' DA EĞİTİM | Aller Tour

Litvanya'da yükseköğrenim veren 23 üniversite ve 24 kolej bulunmaktadır. Eurostat 2014 yılı verilerine göre, 30-34 yaş arası Litvan nüfusun % 53,3’ü yükseköğrenim mezunu olup, bu oranla Litvanya’nın AB içinde ilk sırada yer almaktadır.

Ülke, yüksek lisans ve doktora programları yönünden elverişli imkanlar sunmaktadır. Litvanya’dan alınan diplomalar tüm AB ülkelerinde kabul görmektedir. 120’nin üzerinde farklı eğitim alanında yükseköğrenim görebilmek mümkündür. Özellikle Rusça ve İngilizce dillerindeki eğitim programları dikkat çekmektedir. Eski SSCB coğrafyasının en eski ve Litvanya’nın en büyük üniversitesi olan Vilnius Üniversitesi bu alanda önde gelmektedir.

2013-2014 öğretim yılında 104,9 bin öğrenci üniversitede, 43,6 bin öğrenci ise kolejlerde öğrenim görmüş, 28.392 kişi üniversiteden, 10.855 kişi ise kolejlerden mezun olmuştur. Yabancı ülkelerden öğrenci değişim programları ile Litvan üniversitelerinde öğrenim görmeye gelen öğrenci sayısı 4.269, kolejlerde öğrenim görmeye gelen öğrenci sayısı ise 285 kişi olmuştur.

2013-2014 akademik yılı verilerine göre, Litvanya'da toplam 2.209 Doktora öğrencisi bulunmakta olup, bunların 432'si anılan akademik yılda doktoralarını tamamlamıştır. Litvan öğrencilerin % 20’si yurt dışında doktora yapmakta iken, Litvanya'daki doktora öğrencilerinin % 2'si yabancıdır. 2014 yılında, doktora öğrencilerine verilen toplam burs 753 bin Dolar tutarındadır.

Anılan akademik yıl verilerine göre, Litvanya’da bulunan 23 üniversitenin öğretim üyelerinin % 50'sinden fazlasının Doktorası bulunmaktadır. Ayrıca, araştırmacıların % 84'ü kamu sektöründe, % 16'sı ise özel sektörde çalışmaktadır. Milyon kişi başına düşen uluslararası bilimsel yayın ise 304’dir. Litvanya'daki akademisyenlerin ders programları yoğun olduğu için akademisyenlerin araştırmaya ayırdığı zaman Batı Avrupa'daki araştırmacılara kıyasla daha sınırlıdır.

Litvanya'da AR-GE çalışmaları, üniversiteler, araştırma kurumları ve özel sektör tarafından yapılmakta olup, devlet üniversiteler ve araştırma kurumları tarafından yürütülen çalışmalara katkı sağlamaktadır. Devlet, ayrıca yüksek teknoloji üreterek, AR-GE çalışmalarına katkıda bulunan özel sektöre teşvik vermektedir.

AB Programları çerçevesindeki öğrenci değişimleri Türkiye-Litvanya eğitim ilişkisinin temelini oluşturmaktadır. Erasmus programı çerçevesinde Türk öğrencilerin tercih ettikleri ülkeler arasında Litvanya, Almanya ve Polonya ile birlikte ilk üçte yer almaktadır. Bu çerçevede, 2013-2014 öğretim yılında, Erasmus programı kapsamında Litvanya'dan 204 öğrenci Türkiye'de, Türkiye'den de 1.111 öğrenci Litvanya'da eğitim görmüştür.

1997 yılında Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesine bağlı olarak kurulan Türkçe Öğretim Merkezi’nde, Vilnius Üniversitesi Doğu Dilleri ile Filoloji Fakültesi öğrencilerinden Türkçeyi çalışma alanı olarak seçen öğrencilere ders verilmektedir. 2014-2015 öğretim döneminde Merkez’de Türkçe eğitimi alan öğrenci sayısı 38’dir. Bunun dışında Vilnius Pedagoji ve Kaunas Vytautas Didzioji Üniversitelerinde de Türkçe dersleri verilmektedir. Bu üniversitelerde halihazırda, Türkçe derslerini takip eden öğrenci sayısı 80 civarındadır. Ayrıca, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın sağladığı “Türkiye Bursları”ndan 2014-2015 öğretim yılında 5 Litvan vatandaşı yararlanmaktadır.

Litvanya’da üniversitelerin eğitim ücretleri makul düzeydedir. Yüksek lisans ve doktora programlarının dönemlik ücretleri 1.200-2.500 Euro arasında değişmektedir.


Kaynak: T.C. VİLNİUS BÜYÜKELÇİLİĞİ

Hiç sonuç yok.

  Sizi Arayalım